Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht

Op 10 januari 1994 werd de v.z.w. Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht opgericht als gemeenschappelijk platform voor wetenschappelijke expertise in de Vlaamse universiteiten. Het kerndoel van het centrum is het ontwikkelen van het nationaal en internationaal onderwijsrecht als een wetenschappelijke discipline door middel van beleidsvoorbereidend en –ondersteunend wetenschappelijk onderzoek, seminaries en studiedagen en de uitbouw van een informatie- en documentatiecentrum (cfr. art. 3 van de statuten van de vereniging). Dit gebeurt in aansluiting op evoluties in het publiek en privaat recht en met aanverwante vakgebieden zoals sociale wetenschappen, pedagogie en onderwijskunde. Vanzelfsprekend worden ook onderwijsontwikkelingen in Europa en op internationaal vlak bij het onderzoek betrokken.

ICOR streeft vier doelstellingen na:

E

Het permanent onderzoeken in het algemeen van onderwerpen en het organiseren van vormingsactiviteiten die verband houden met het recht en het beleid inzake onderwijs en aanverwante maatschappelijke aspecten. Hierbij zorgt het centrum voor de nodige publiciteit van haar vormingsactiviteiten en maakt die toegankelijk voor alle geïnteresseerden;

E

Het uitvoeren, op verzoek van de Vlaamse regering, van algemene opdrachten overeenkomstig punt 1 en 2 en van aanverwante beleidsondersteunende onderzoeken en het leveren van erop gebaseerde adviezen;

E

Het structureel verder uitbouwen van de noodzakelijke ervaring en basiskennis;

E

Het uitbouwen en toegankelijk maken van een bibliotheek in het bijzonder gericht op juridische aangelegenheden in het onderwijs.

Copyright © 2020-2022 ICOR| Privacybeleid